Display Options

mean content min max SD n N number of references
 
Phenolic acids - Hydroxycinnamic acids - Isoferulic acid
Seasonings
Other seasonings Vinegar Graph 0.04 mg/100 ml 0.00 0.33 0.08 21 95 2